SFO

Udskriv

Næsten alle børn der går på Klippen i 0.-3. klasse går også i SFO. Pædagoger og lærere arbejder tæt sammen om børnenes trivsel, og SFO tilbuddet er derfor en naturlig del af Klippens samlede skoletilbud.

I SFO'en får børnene en indholdsrig og varieret fritid, med god tid til at lege, snakke, lave sjov og slappe af. Hver dag planlægges der forskellige aktivitetstilbud, som børnene kan deltage i.

Klippens SFO råder over meget gode udendørsfaciliteter. Det betyder at mange af børnene bruger en stor del af deres SFO tid udenfor.

SFO'en kan benyttes inden skoletid fra kl. 7.00 og efter skoletid ind til kl. 16.30 (fredag til kl. 16.00).

SFO'en afholder en fastelavnsfest, hvor alle børn fra 0. - 3. kl er inviteret, også dem der ikke er tilmeldt SFO. SFO'ens øvrige arrangementer er for SFO-børn.

Ved legeaftaler og afholdelse af legegrupper må børn som ikke er tilmeldt SFO, gerne blive i SFO'en.

For 4. klasse er der desuden et dagligt tilbud om Klub 4. Klubbørn kan deltage i alle SFO'ens aktiviteter, og har desuden nogle særlige muligheder for at være en del af et klubmiljø i deres egen klasse, hvor de kan spille, hygge, drikke te mv.

I vores virksomhedsplan beskrives vore pædagogiske tanker og profil nærmere, ligesom der gives en mere detaljeret gennemgang af hverdagen i SFO'en.

Udmeldelse af SFOen og klubben skal ske med en måneds varsel til den første i efterfølgende måned. Fx kan man 10. januar melde barnet ud pr. 1. marts. Børn der går i SFO i maj og juni måned kan ikke meldes ud før pr. 1. august og der skal betales for juli måned selvom der er sommerferie en del af måneden.

Telefonnumre til SFO: 8685 3647, 5210 2647 eller 5210 2648. 

 


SKOLEPORTEN © Skolesoft og UNIC 2001-08 Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - �bner i nyt vindue Support