Forventninger 

Udskriv

Vi har dygtige og fagligt kompetente lærere, men det er også vigtigt at eleverne selv tager fra og i samarbejde med forældrene sørger for at følge med derhjemme med lektier og en snak om skolearbejdet. Når man går på Klippen skal man passe sin skolegang både hvad angår fremmøde og hjemmearbejde.

 
Forventninger
Hvad kan forældrene forvente sig af skolen?
 • Vi vil arbejde målrettet på at eleven opnår størst mulig trivsel i klassen og på skolen generelt.
 • Vi vil arbejde målrettet på at eleven opnår størst mulige faglige kundskaber og udnytter sit faglige potentiale optimalt.
 • Vi ønsker at formidle de kristne værdier til alle skolens børn.
 • Vi ønsker at give barnet en god oplevelse af at gå i skole med alt hvad det indebærer.
 • Vi prioriterer et tæt samarbejde mellem skolen og hjemmet.
 • Vi lever op til de til enhver tid gældende regler og love for frie skoler i Danmark.

 
Hvad forventer skolen af forældrene?
Under overskriften gensidig tillid og respekt ønsker vi at forældrene:
 • Lærer skolens dagligdags rytmer (mødetid, tasken pakket, nærende morgenmad og frokost, møde veludhvilet osv.)
 • Deltager i skolens arrangementer (forældremøder, -samtaler, fester osv.)
 • Holder sig orienteret om skolens aktiviteter via sedler, breve, mails, og alm. nysgerrighed)
 • Går til skolens medarbejdere med eventuel kritik – ikke til børnene eller de andre forældre.
 • Er loyale overfor skolens værdigrundlag.

Citat John Halse, tidligere formand for Børns Vilkår
Børn har godt udbytte af skolen og trives i den, når forældrene:
 • synes godt om skolen
 • er enige med klasselæreren
 • synes barnet klarer sig godt i skolen
 • gerne vil komme til forældremøder og -samtaler.

SKOLEPORTEN © Skolesoft og UNIC 2001-08 Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support